Namn: Lösen:

Vindstyrka


Vindstyrka mäts i Beauforts skalan som är uppkallad efter en engelsk amiral, Sir Francis Beaufort. Skalan var en av flera som fanns på 1800-talet, och var den som överlevde och blev kvar och används i modern tid. Beaufort baserade den på segelföringen vid bidevindsegling (segling med vinden i de förliga kvadranterna) hos fullriggade örlogsfartyg under 1800-talets början. Den ursprungliga skalan hade 13 nivåer där 0-4 handlar om den fart som fartyget kan förväntas nå med alla segel satta, 5-9 om den segelsättning som krävs för att behålla manöverförmågan i en stridssituation och 10-12 om hur fartyget skall hanteras för att överleva. Senare tiders meteorologer (the International Meteorological Committee, 1946) har lagt till steg 13-17 för att omfatta även de vindstyrkor som kan uppstå i tropiska orkaner, tornados m m, men de utelämnas oftast när man pratar om skalan eftersom de saknar praktiskt tillämpning för de flesta användare.
Skalan kan beräknas med formeln V = k · Bexp3/2, där k = 0,8365, B = Beauforttalet, och V = vindhastighet i m/s.

Beaufort 0:
0,0–0,2 m/s
Spegelblank sjö. Rök stiger rätt upp. Löv hänger stilla.
Beaufort 1:
0,3–1,5 m/s
Små fiskfjällsliknande krusningar bildas, men utan skum. Knappt märkbar för känseln, löv rör sig sakta, skorstensrök driver i vindens riktning.
Beaufort 2:
1,6–3,3 m/s
Korta men utpräglade småvågor som inte bryts. Lyfter vimpel, vindflöjel visar vindriktningen, blad rörs.
Beaufort 3:
3,4–5,4 m/s
Vågkammarna börjar brytas här och var, glasaktigt skum börjar bildas. Vimpel sträcks, flagga lyfts, löv vibrerar, tunna kvistar på lövklädda träd i oavbruten rörelse.
Beaufort 4:
5,5–7,9 m/s
Längre vågor, flera vita skumkammar. Tunnare grenar på lövklädda träd rör sig, damm och lös snö virvlar upp och tunna grenar rör sig hela tiden.
Beaufort 5:
8,0–10,7 m/s
Vågorna mera utpräglade och långa, överallt vita skumkammar. Mindre lövträd svajar, tröttsamt gå mot vinden, utpräglade långa vågor.
Beaufort 6:
10,8–13,8 m/s
Större vågberg, vita skumkammar breder ut sig över större ytor. Stora grenar på lövklädda träd rör sig, det viner i luftledningar.
Beaufort 7:
13,9–17,1 m/s
Sjön tornar upp sig och bryter, skummet ordnar sig i strimmor i vindens riktning. Böjer mindre trädstammar, hela träd svajar, svårt gå upprätt mot vind.
Beaufort 8:
17,2–20,7 m/s
Vågbergens längd och höjd betydande, skummet lägger sig i tätare strimmor i vindens riktning. Bryter kvistar på träden, besvärligt gå över öppna ytor.
Beaufort 9:
20,8–24,4 m/s
Höga vågberg med brottsjöar, sikten kan tidvis försämras av vitt skum. Bryter mindre träd, taktegel blåser ned, mindre skador på hus.
Beaufort 10:
24,5–28,4 m/s
Höga vågberg med långa brottsjöar. Havsytan verkar i stort sett vit av skum, som försämrar sikten. Upprycker stora träd med rötterna, stora skador på hus.
Beaufort 11:
28,5–32,6 m/s
Mycket höga vågor, havet helt vitt och skum i luften. Stora fartyg kan ömsom ses och sedan försvinna bakom vågbergen. På stora ytor i skog har alla träd fällts av vinden.
Beaufort 12:
32,7–36,9 m/s
Havsytan i sin helhet täckt med vitt skum, som även uppfyller luften i sådan mängd att sikten försämras. Båtar kastas upp på land. Stora föremål flyger i luften, fönster blåser in, byggnadsställningar rasar, allmän ödeläggelse.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vindstyrka
http://sv.wikipedia.org/wiki/Beauforts_skala
http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=6943&l=sv
http://www.maringuiden.se/marinvadret/vindskalan
http://www.lysekil.se/main.asp?menuTop=94&menuSub=0&pathPrefix=sections/vader

Relaterade ord: Anemometer Beaufort-skalan Bleke Bris Brottsjö Chapmans vindskala Driva Kastby Kuling Kultje Laber Landbris Orkan Sjöbris Stiltje Storm Stormby Vindbrunn Vindby Vita gäss Våg
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER