Namn: Lösen:

Vrakpenetration


Eng. Wreck penetration

Penetrering av vrak innebär att dykaren går in i skrovet genom en öppning, och är en form av vrakdykning. När en dykare går in i ett vrak finns risken att dykaren inte hittar tillbaka till utgången igen. Därför måste dykaren se till att hela tiden ha en säker väg ut, och att inte bli desorienterad. För att hantera dessa risker, så används någon av två metoder:
1 - Progressiv penetration
2 - Läggande av kontinuerlig lina

I början var progressiv penetration det vanliga, vilket innebar att dykaren bara gick in en liten bit för att bekanta sig med vraket och lära sig hitta, och för varje dyk gick ytterligare en bit längre in, och på så sätt successivt byggde upp en förmåga att hitta i vraket.
Idag är liggandet av en kontinuerlig lina det förhärskande sättet att utbilda dykare för vrakpenetration. En metod som kommer från grottdykningen.

Inom SSDF så klassificeras vrakpenetration som Vrakdykning B.

Se även: Vrakdykning

Relaterade ord: Dykning Fästpunkt Grottdykning Gruvdykning Linfälla Linläggning Linpil Linrulle Linspole Vrak Vrakdykning Vrakgods Vrakletarna Vrakletning Vrakskugga Vraksökning Vrakvett
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER