Namn: Lösen:

Vrakvett


Eng. Wreck Ethics.

Allmänt:
Förhållningsregler för vrakdykare framtagna av föreningen Protect & Prexerve – Svenskt Vrakskydd i syfte att vara en vägledning till hur man som dykare skall minska sin skadliga inverkan vid vrakdykning.

Reglerna:
Nedanstående är de punkter som fastställdes vid föreningens årsmöte 2003 som riktlinjer för vrakdykare:

1. Informera dig om dykplatsen
Ta reda på fakta, förutsättningar och lokala bestämmelser
2. Ankra inte i vraket
Använd förtöjningsmetoder som inte skadar vraket
3. Använd lämplig utrustning
Anpassa utrustningen för vrakdykning och rådande förhållanden
4. Dyk varsamt
Tänk på avvägning, simteknik och minimera kontakt med vraket
5. Ta inget från vraket
Låt vrakdetaljerna vara kvar
6. Skräpa inte ner
Lämna inga sopor eller klotter efter dig


Reglerna är inspirerade av Sjöfartsverkets Sjövetts-regler, och syftar till att ge råd om hur man skall bete sig vid vrakdykning för att minimera den skadliga effekt som dykare har på vrak. Reglerna finns även mer utvecklade i en folder med tips och skisser som ger ytterligare vägledning.

Externa länkar:
http://www.vrakskydd.nu

Relaterade ord: Dykare Marinarkeologi P2 Sjövett Sportdykning Vrak Vrakdykning
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER