Namn: Lösen:

Ytavrinning


Vattenflöde som rinner ovanpå markytan, alltså vatten som rinner vidare på markytan och inte sjunker ner i marken.

Se även: Dagvatten, Ytvatten


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER