Namn: Lösen:

Yttre vattenresurser


Den del av ett lands totala mängd förnybara färskvatten som inte klassas som inre vattenresurser, dvs färskvatten som är gränsöverskridande, exempelvis gränsfloder och vattenmagasin som delas med andra länder.

Relaterade ord: Flod Färskvatten Inre vattenresurser Sötvatten Vattenmagasin
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER