Namn: Lösen:

Ytvatten


Avseende dricksvattenkällor
Enligt definitionen i Vattendirektivet (Artikel 2):
"inlandsvatten utom grundvatten i övergångszon och kustvatten, utom när det gäller kemisk status då det även skall inbegripa territorialvatten".
En mer allmän definition av ytvatten är sjöar, vattendrag och hav.
Motsatsen till ytvatten är då grundvatten.

I hav och sjö
Vattnet närmast ytan. Ytvattnet är som regel varmare än vatten på djupet, och mer ljus når hit än längre ner.
Ingen djupgräns är satt till hur djupt man räknar ytvattnet, men i dykarsammanhang så avser man som regel det översta vattenskiktet där dykaren ligger och andas med huvudet över ytan.

Relaterade ord: Brunnsvatten Dagvatten Grundvatten Havsvatten Källvatten Markvatten Råvatten Sjövatten Smältvatten Vatten Ytavrinning Yttre vattenresurser
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER