Namn: Lösen:


Extreme DivingAndrea Ballerini & Luciana Rota
1999

128 sidor

ISBN 0-7893-0510-0

Skall man skratta eller gråta?
Detta är risken med att beställa böcker över Internet!


Lite förvirrande så har boken två underrubriker. På pärmens kortsida står "Extreme Diving - The Ultimate Guide To Diving", medan det i boken står "Extreme Diving - History, Techniques, Runs". Men på pärmens framsida står bara "Extreme Diving". Jag har sett åtminstone de två sista när jag tittat efter boken på Internet, så låt er inte luras att tro att det är olika böcker.
Att man döpt boken till en titel bestående av de två orden "Extreme" och "Diving" framstår som ett mysterium när man får den i sin hand. Mysteriumet övergår dock till att vara helt otroligt ofattbart när man läser innehållet. Man får helt klart en känsla av barnbok när man snabbt tittar på innehållet. Men samtidigt så är det alldeles för komplicerat för barn, varför jag snarast kan tänka mig att den kanske skulle passa i något väntrum. Den är framförallt inte avsedd för oss som redan dyker!

Det hade antagligen varit mer underhållande att titta på mitt ansikte när jag läste boken, än läsa själva innehållet. Läsningen gör en chockerad, upprör, förvånad och förvirrad. Den är mest ett ihopplock av det mesta inom dykning, inte heltäckande och inte ens välstrukturerat. Kapitlen är korta, och består ofta av mer bildtext än löptext (exempelvis består kapitlet om dekompression av 346 ord och tre bilder utan bildtext, och avsnittet om kurser består av 47 ord löptext, 13 bilder och 58 ord bildtext). Kapitlen lyfter inte fram det viktiga inom respektive området, och blandar ibland in andra saker (exempelvis kapitlet om igång i vattnet, som i större grad handlar om hur man tar av och på ett paket under vattnet). Varje kapitel är ett eller två uppslag, och består i huvudsak av bilder. Bilderna är dåliga och ibland helt intetsägande. Många bilder är suddiga, mörka och röriga. Bildtexten är ofta helt trivial och ibland har faktiskt bilderna inget med texten i övrigt att göra över huvud taget.

Rent informationsmässigt så finns det absolut inget att hämta i boken för en certifierad dykare. Snarare så gör man sig själv en tjänst att inte titta i den och få konstiga idéer eller bli förvirrad. Exempelvis så håller man upp undersidan på en havssköldpadda mot kameran, hävdar att rebreathers bara kan användas ner till 10 m djup, att rebreatherdykare alltid skall vara åtföljda av en dykare med öppna system, nitrox endast förekommer i de två varianterna 32 och 36 % syre, och mycket, mycket mer…
För att förenkla för läsarna så har man stoppat in en ordförklaring. Tyvärr täcker den inte alla ord som finns med i boken, men tar med andra som inte förekommer. Ena halvan ligger på sidan 104 (A-O) och resten (O-W) på sidan 126. Dessutom är även ordförklaringen tvivelaktig, ex "Regulator - A divice fed with oxygen that permits underwater breathing" (jag andas i alla fall luft i min, och inte ren syrgas). Ord som "trimix", eller förkortningar som "BCD" finns inte med, och används inte heller i boken.

Under hela boken blev jag inte riktigt på det klara med varifrån den kom och till vilka den vände sig. Det beskrivs rutiner som man inte känner igen. Nästan alla bilder verkar vara från Medelhavsområdet, men den verkar vända sig till amerikanare. Den heter Extreme Diving, men innehåller inget som är givande för någon som redan har dykcertifikat.

Det var inte helt uppenbart direkt, men läser man den finstilta fakta om bokens förlag, copyright, mm, som finns längst bak, så framgår det att det från början är en italiensk bok som är översatt till engelska för att säljas på den amerikanska marknaden. Den förefaller ingå i en serie, och att namnet snarast borde vara "Extreme Sports: Diving". Varför boken knappast heller vänder sig till personer som redan dyker.

I denna kritiskt recension, så finns det i alla fall en positiv sak att säga - PINAN ÄR KORT! Det tunna formatet, den stora texten, och de många bilderna gjorde att jag bara behövde tre dagars pendeltid fram och tillbaka till jobbet för att ha läst ur boken.

Jag kan tyvärr INTE rekommendera boken. Jag kan inte ens säga att det finns vackra bilder trots att över halva boken är bilder. På en femflaggig skala så är valet mycket enkelt - en flagga, dvs KÖP INTE BOKEN!

Relaterade länkar:
Amazons sida om boken, bla scannade urdrag och recensioner http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0789305100/ref%3Dnosim/rbookshop-20/104-3238445-4763128AV: Pär Ahlgren info