Namn: Lösen:


Champagnevraket Jönköping

Historien om "en obetydlig liten skuta"

152 sidor

AV: Peter Lindberg
EDICOM förlag, 2003

ISBN 91-973680-6-7

Boken beställs genom insättning av 180 kr inkl porto på PG 4626938-7.
Ange ditt namn och adress samt att det gäller boken Champagnevraket.

Författare är Peter Lindberg, tillika initiativtagare till och primus motor i projektet om fartyget Jönköpings bärgning.

Boken är från början till slut genomsyrad av en tät äventyrsatmosfär. En atmosfär som vanligtvis förknippas med en helt annan typ av litteratur. Men detta är alltså varken thriller, deckare eller fiction. Det är en bok som beskriver en serie faktiska händelser i absolut närtid.

Boken inleds när författaren, som barn, gör sitt bästa för att dränka sig i familjens pool. En händelse som startar intresset för dykeri. Några år senare och som vuxen får vi reda på hur författaren genom slump och arbetslöshet hamnar i en ganska passande karriär som yrkesdykare. Samt hur ledigheten - med anledning av den påtvingade arbetslösheten - leder in på vrakletning. Vi får följa med på jakten i arkiven där eftersökningarna uppdagar bland annat några udda karaktärer ur såväl det tyska ubåtsvapnet som den svenska sjöfartsnäringen.

Här får vi uppleva historier från kriget där jakten på kontraband leder till sänkningar av flera olika fartyg. Detta paras med författarens egna gamla familjeskrönor om saknade och förlista skepp. Något som leder till annat letande än det efter Jönköping. Hela tiden med oväntat resultat kan tilläggas. Även om boken är späckad med intressanta sidospår och korta anekdoter så läggs efterhand fokus på sökandet efter Jönköping. Steg för steg växer projektet, såväl tekniskt som ekonomiskt men också juridiskt. Som läsare får man verkligen ta del av bärgarens vedermödor. Allt från dagar när allt går fel och hoppet tycks helt ute. Vilket senare följs av stunder med framgång och lycka. Man får del av ett persongalleri som innehåller många starka karaktärer och en hel del skumma figurer. Mycket går också att känna igen från massmedias bevakning.

Under projektets gång begås många misstag och vissa felbedömningar görs. Ett antal incidenter och olyckor uppstår därför också, både på grund av väder, brister i dykrutiner, utrustning mm. Allt beskrivs dock öppenhjärtigt och utan en massa tröttande bortförklaringar. Det gör att atmosfären och spänningen i boken hela tiden bibehålls.

Avslutningen med en snabbkurs i ädla drycker och en lyckad Champagne-auktion gör "Historien om en obetydlig liten skuta" komplett.

Som bilaga finns också sjöförklaringen med - bara den en rysare - och en behändig ordlista för de som inte är så insatta i dykning.

Jag anser dessutom att boken kan ta ett steg till: Boken utgör enligt mitt förmenande en ypperligt bra grund till ett filmmanus! Med rätt rollbesättning och ett välskrivet manus kan denna bok sopa mattan med tidigare filmer i genren. I korthet grundar jag det på följande: Storyn har barndomsgrundad och livslång passion, dvs. dykningen. Här finns förtroende och svek, ruffel och båg, ja på vippen till moderna pirater i....Östersjön. Här finns opålitliga och korrupta myndigheter och polis, (alla älskar just det). Projektet handlar dessutom om stora summor med pengar parat med en rejäl portion gambling. Det bjuds på mycket spänning både i berättelsen i sig och i dykningen speciellt. Även en kärlekshistoria bjuds det på (anar jag med fästmö, vilket kanske kan utvecklas lite för filmens skull). Berättelsen har dessutom något fullständigt unikt som skulle göra detta till en "blockbuster", nämligen verklighetsbakgrund - i närtid! Jag tycker helt enkelt att författaren borde ta en sväng förbi Svenska Filminstitutet och hälsa på Åse Kleveland.

Sammanfattningsvis är det alltså en mycket trevlig och spännande bok. En berättelse som beskriver ett händelseförlopp i ett projekt där det tidvis är svårt att förstå hur det överhuvudtaget kunnat genomföras. Dessutom har allt hänt helt nyligen. Boken rekommenderas således mycket varmt till alla, även icke dykare. Om denna bok inte väcker mer intresse framöver ska jag äta upp min hatt. Och den är svårsmält!

Om Champagnevraket i forumet

AV: Nils Möllerström info