Namn: Lösen:
Omslag: Physiology and medicine of diving


Physiology and medicine of diving


779 sidor

ISBN 0-7020-2571-2
Hos den dykande allmänheten tycks det finnas ett visst intresse för dykmedicinska frågor, hos divemasters och instruktörer kanske ett ännu större. De senare förväntas ibland kunna svara på sina elevers frågor om, t ex, hur man behandlar sting av brännmaneter, när sjukhus bör uppsökas vid misstanke om tryckfallssjuka eller varför det rann blod ur parkamratens öron efter dyket. Avancerade dykare vill inte sällan förstå bakgrunden till resonemangen i kursböckerna. Ett behov kan ibland finnas för dykmedicinsk referenslitteratur. Helt nyligen (2003) utkom femte upplagan av Bennet and Elliot´s PHYSIOLOGY AND MEDICINE OF DIVING (ISBN 0-7020-2571-2) som recenseras nedan.

Allmänt. Boken omfattar 779 sidor. Den är utgiven på Saunders förlag som är mycket väl ansett i medicinska kretsar men i mitt tycke publicerar skäligen tråkiga verk. Enligt baksidestexten är boken "... universally considered the 'bible' in this field since 1969 ...". Man läser också att boken, fritt översatt, omfattar allt det man vet i ämnet. Den är skriven av dryga fyrtiotalet ledande experter från olika länder.

Pris. Själv beställde jag boken via internet för 75 engelska pund. Priset var ett specialerbjudande hos Blackwell´s online Bookshop. Andra nätbokhandlar tog minst motsvarande 99 engelska pund för den.

Språk och användarvänlighet. Att läsa boken är som att läsa en forskningsrapport. Språket är strikt akademiskt/vetenskapligt och knappt ett påstående görs utan att man inom parentes redogör för vilket forskarlag som gjorde studien som motiverar påståendet, och studiens publikationsår. Detta tynger framställningen. Så här kan det se ut: "Mild hypothermia is not fatal, but may predispose divers to accidents by impairing psychomotor ability (Baddeley et al 1975, Bowen 1968, Coleshaw et al 1983, Davis et al 1975, Ellis 1982, Parker 1981)"

Konkreta råd om handläggning av medicinska tillstånd är det ont om. Däremot finns det otaliga redogörelser för vad olika studier av dessa visat. Boken innehåller en omfattande sektion om 7 kapitel som rör dekompression (teori, diagnostik, sjukdomsmanifestationer och behandling) - vilket förvisso kan glädja en del.

Bildmaterial. Liksom alltid när det gäller böcker från Saunders är bildmaterialet med omsorg utvalt för att utsläcka läsarens intresse för ämnet. Färg ses på omslaget - men i övrigt icke. Däremot finns grafer i parti och minut. Grafer! Grafer! Grafer! Den ena oläsligare än den andra, med korsande kurvor och streckade och heldragna linjer, asterixer och rektanglar. Foton och principskisser är det ont om och de som ses är alltså svartvita.

Referenser. Varje kapitel avslutas med en omfattande, ofta mångsidig, referenslista.

Register. Registret omfattar 15 sidor tvåspaltad text. Ord som eardrum (trumhinna) saknas, liksom smoking (rökning) och anti-depressants (antidepressiva, mycket vanliga mediciner mot depression, ångest, tvångssyndrom mm)

Saknas. Jag saknar ett kapitel om hyperbar farmakologi (hur mediciners verkan påverkas av ökat omgivningstryck). Den som t ex söker i denna bok efter svar på frågan om vilka astmamediciner som kan kombineras med olika former av dykning, söker förgäves. Ett annat exempel: oerhört många människor intar regelbundet antidepressiva mediciner och blir därigenom symtomfria från nedstämdhet, ångest eller tvång. Hur påverkas dessa mediciners omsättning i kroppen av ökat tryck? Svaret finner man inte i denna bok. Jag saknar även ett kapitel om skador vållade av kontakt med marint liv, allt ifrån blommande alger till havstulpaner, skorpionfisk, brännmaneter och hajangrepp.

Sammanfattande omdöme. Boken är långt ifrån heltäckande (se ovan) och författad på en stilistiskt mycket torftig prosa. Texten tyngs av alla referenserna. Konkreta råd om handläggning är allt för sällsynta eller diffusa. Bildmaterialet är påvert. Personer med starkt intresse för dekompression kan måhända få ut en del av den omfattande redogörelsen i ämnet. För forskare i dykfysiologi kan boken fungera som referensverk. I övrigt kan boken knappast rekommenderas en dykande allmänhet, divemasters/dykinstruktörer eller, för den delen, ens läkare med intresse för att handlägga dykmedicinska problem. Dessa rekommenderas i stället Diving and subaquatic medicine, 4th ed, 2002, 719 s, av Edmonds, Lowry m fl som är utgiven på förlaget Arnold (ISBN 0340806303).

Stockholm 030224

Av: Andreas Fries info