Namn: Lösen:
LOGSTATISTIK FÖR Lars Duvander


Loggade dyk: 328
Total dyktid:265 tim 35 min
Medeltid:48,6 minuter
Medeldjup:14,7 meter


Antal dyk och dyktid per år
2022 :  34 (33:23)
2021 :  62 (60:35)
2020 :  49 (41:55)
2019 :  50 (37:25)
2018 :  61 (45:41)
2017 :  23 (16:43)
2016 :  19 (10:09)
2015 :  13 (9:10)
2014 :  0 (0:0)
2013 :  0 (0:0)
2012 :  0 (0:0)
2011 :  0 (0:0)
2010 :  0 (0:0)
2009 :  0 (0:0)
2008 :  0 (0:0)
2007 :  0 (0:0)
2006 :  0 (0:0)
2005 :  0 (0:0)
2004 :  0 (0:0)
2003 :  0 (0:0)
2002 :  0 (0:0)
2001 :  0 (0:0)
2000 :  1 (0:41)
1999 :  0 (0:0)
1998 :  0 (0:0)
1997 :  0 (0:0)
1996 :  0 (0:0)
1995 :  0 (0:0)
1994 :  0 (0:0)
1993 :  0 (0:0)
1992 :  0 (0:0)
1991 :  0 (0:0)
1990 :  0 (0:0)
1989 :  0 (0:0)
1988 :  0 (0:0)
1987 :  0 (0:0)
1986 :  0 (0:0)
1985 :  0 (0:0)
1984 :  13 (8:16)
1983 :  3 (1:37)

Dykdjup
Antal dyk fördelat på 3 till 50 meter.
0-5m  28
5-10m  88
10-15m  45
15-20m  67
20-25m  60
25-30m  30
30-35m  8
35-40m  0
40-45m  1
45-50m  0
50-55m  1

Typ av dyk
 15 Ej angivet
 294 (241:24) Naturdyk
 19 (12:27) Vrakdyk

Andningsgas
 14 Ej angivet
 291 Luft
 23 Nitrox
 0 Trimix

Land och båtdyk
 12 Ej angivet
 221 Land
 95 Båt

Kursdyk
 32

Nattdyk
 5

Foto & Video
 165 Foto
 1 Video