Namn: Lösen:

Å


Det finns ingen klar definition av vad som utmärker ett vattendrag som skall kallas "å". Enligt en definition är ån ett mindre strömmande vattendrag, som är större än en bäck men mindre än en älv. Enligt en annan definition "rinner det mindre vatten i åarna än i älvarna och i bäckarna rinner vanligen minst", och det finns regionala skillnader, exempelvis en norrländsk bäck kan vara betydligt större än en gotländsk å.

Se även: Biflod, Bifurkation, Bäck, Dike, Flod, Jokk, Kvillområde, Luoppal, Savon, Vatten, Vattendrag, Vårflod, Älv


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER