Namn: Lösen:

Dykförbud


Förbud mot dykning föreligger.

Medicinskt
En dykare kan beläggas med dykförbud av en läkare pga medicinska orsaker, antingen tillfälligt eller permanent.
Orsak för tillfälligt dykförbud kan var skadad trumhinna, orsak för permanent dykförbud kan vara epilepsi.

Juridiskt
Dykare kan förbjudas att dyka inom ett område. Beslutet fattas av Länsstyrelsen och handlingar om exakt innebörd (exempelvis definition på förbjuden dykning) kan varje enskilt fall erhållas från respektive länsstyrelse. Dykförbud skapas restiktivt och rör vanligast farliga platser så som hamnar och militära områden, men även platser som behöver skyddas mot dykarens inverkan förekommer, exempelvis unika skeppsvrak som skall skyddas mot skador.
Tomtägare har inte rätt att besluta om dykförbud.
Dykförbud skall normalt vara uppmärkta med skyltar som visar att området omfattas av dykförbud, men så är inte alltid fallet. Det åligger dykaren att kontrollera om området är belagt med dykförbud.
Om ett beslut om dykförbud är förenat med villkor, exempelvis uppmärkning, så skall villkoren vara uppfyllda innan förbudet träder i kraft.
Dykförbud kan vara utmärkts i sjökort.

Exempel på juridiska dykförbud:
- 01FS 2001:138
http://www.ab.lst.se/upload/dokument/fler_omraden/01380621.pdf
Dykförbud för hela länet finns i kapitel 4.
Berör Anna Maria (Saltskutan), Boda brygga, Franska Stenarna, Birka, ubåten S7 och Jutholmsvraket, samt en hel del militära områden.
- 01FS 2001:226
http://www.ab.lst.se/upload/dokument/fler_omraden/02260905.pdf
Dykförbud vid bryggor på Dalarö, Haninge kommun.
Berör Bellevuevraket och hamnområdet.
- 01FS 2004:71
http://www.ab.lst.se/upload/dokument/publikationer/F/01FS%202004/00710512.pdf
Berör endast Björkviks brygga på Ingarö, Värmdö kommun.
- 01FS 2005:102
http://www.ab.lst.se/upload/dokument/publikationer/F/01FS%202005/01020804.pdf
Berör endast dykförbud vid maj-sep vid marinan vid Aborrkroken, Djurö, Värmdö kommun.
- 01FS 2007:113
http://www.ab.lst.se/upload/dokument/publikationer/F/01FS%202007/01130418.pdf
Föreskrifter om bl.a. dyknings- och ankringsförbud inom vattenområde nordväst om Edesön, Dalarö, Haninge kommun.
Berör Dalarövraket.
- 01FS 2008:479
http://www.ab.lst.se/upload/dokument/publikationer/F/01FS%202008/04791031.pdf
Berör endast ubåten SC 305 utanför Grisslehamn, Norrtälje.

Dykförbud på vad som antas vara Resande Man vid Landsort, SV Nynäshamn:
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/nyheter/2012/Pages/dykforbud-vid-vraket-efter-resande-man.aspx

Dykförbud
Skylten på bilden nedan finns vid vraket Anna Maria vid Dalarö, och visar att dykning är förbjuden 350 m åt vänster från skylten sett.


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER