Namn: Lösen:

Frånflöde


Sv. Utlopp alt Avlopp. Eng. Outlet

Frånflöde är vatten som rinner ut ur en sjö och kan avse både platsen där det sker (exempelvis vi dök vid utflödet) och vattnet som rinner ut frånsjön (exempelvis frånflödet ökar).

Relaterade ord: Sjö Utlopp
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER