Namn: Lösen:

Estuarium


Eng. Estuary

Ett halvöppet vattenområde vid kusten som förses med sötvatten från floder, och kan vara en del av själva flodmynningen. I ett estuarium förekommer bräckvatten, dvs en blandning mellan havsvatten och saltvatten. Östersjön kan betecknas som ett stort estuarium.

Estuarier uppkommer på fyra olika sätt:
- Dränkta floddalar, ex Chesapeake Bay (USA)
- Dränkta galciärdalar, ex norska fjordar
- Havsvågor bygger sandrev utanför kustområden med sötvattentillförsel
- Förkastningar i jordskorpen som skapar ett djupare område närmast kust med sötvattentillförsel och grundare längre ut

Estuarier indelas tre olika kategorier:
1 - Saltkilsestuarium: saltvatten tränger in som en kil under sötvattnet och skapar en avsmalnande saltvattenskikt längs botten och saltvatten blandas med sötvatten, men saltvattnet under en viss nivå är inte uppblandat.
2 - Delvis blandad estuarium: det sker en blandning av söt och saltvatten i hela djupskalan, med sötare vatten på ytan och saltas i botten.
3 - Välblandat estuarium: i vertikalt led är salthalten densamma, det är endast i längsled (flod-hav) som det finns en variation i salthalten.

Ett estuarium skiljer sig från laguner genom att en lagun har rent havsvatten.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Estuarium
http://en.wikipedia.org/wiki/Estuary

Relaterade ord: Atoll Bukt Delta Fjord Fjärd Flada Flod Glosjö Infjärd Lagun Marsk Ria Sund VikEstuarium
Estuariet vid mynningen på floden Exe i England. Foto: Steverenouk / Steve Lee


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER