Namn: Lösen:

VHF


Very High Frequency

Ett frekvensområde för radiotrafik mellan 30-300 MHz (dvs våglängder mellan 1-10 m), på vilken exempelvis både analog TV, de flesta kommersiella radiostationer och även sjöradio ligger. På båtar pratar man exempelvis ofta om ”VHF:n” och menar då den radio som sänder på inom VHF-området.

Andra frekvensområden:
VLF (Very Low Frequency): 3 – 30 kHz
LF (Low Frequency): 30 – 300 kHz
MF (Medium Frequency): 0,3 – 3 MHz
HF (High Frequency): 3 – 30 MHz
VHF (Very High Frequency): 30 – 300 MHz
UHF (Ultra High Frequency): 0,3 – 3 GHz
SHF (Super High Frequency): 3 – 30 GHz
EHF (Extremely High Frequency): 30 – 300 GHz

Frekvensområden inom VHF:
Inom Europa är användningen av VHF uppdelat i olika områden:
30-47 MHz: Fast och mobil trafik för diverse tjänster
47-68 MHz: Rundradio, television (analoga kanalerna 1-4) 68-87,5 MHz: Fast och mobil trafik för diverse tjänster
87,5-108 MHz: Rundradio, ljud, vanligen kallad ”FM-bandet”
108-144 MHz: Flygradio, vissa rymdtjänster
144-146 MHz: Radioamatörer
146-156 MHz: Marin VHF (för civil sjöfart, uppdelat i 91 kanaler)
156-174 MHz: Fast och övrig mobil trafik för diverse tjänster
174-223 MHz: Rundradio, television (analoga kanalerna 5-11)
223-230 MHz: Rundradio (DAB), television (analoga TV-kanalen 12)
230-300 MHz: Fast och mobil trafik för diverse tjänster


Exempel på viktiga enskilda frekvenser in VHF:
 • 121,500 MHz (amplitudmodulation, AM): internationell anrops- och nödfrekvens för luftfarten
 • 156,800 MHz (frekvensmodulation, FM): internationell anrops- och nödfrekvens för sjöfarten (dvs kanal 16), här låg även före februari 2009 EPIRB
 • 155.500 MHz (frekvensmodulation, FM): L1 (”Leisure 1”) enbart för fritidsbåtar
 • 155.525 MHz (frekvensmodulation, FM): L2 (”Leisure 2”) enbart för fritidsbåtar
 • 155.625 MHz (frekvensmodulation, FM): F1 (”Fishing 1”) enbart för yrkesmässiga fiskebåtar
 • 155.775 MHz (frekvensmodulation, FM): F2 (”Fishing 2”) enbart för yrkesmässiga fiskebåtar
 • 155.825 MHz (frekvensmodulation, FM): F3 (”Fishing 2”) enbart för yrkesmässiga fiskebåtar
 • 243 MHz samverkansfrekvens för sjöräddning, flygräddning och räddning i rymden

  Vågutbredningsegenskaper

  Signaler VHF sprider sig främst inom troposfären, vilket gör att räckvidden normalt blir till horisonten eller något bortom denna. Dock blir räckvidden längre vid de lägre frekvenserna i bandet och kan ibland öka pga av de meteorologiska förhållandena (fukt och temperatur), vilket oftast sker dagtid på sommaren, men kan även öka vid solfläckar. Ökad räckvidd kan dock även medföra störningar, då signaler från mycket avlägsna sändare kan nå till områden de inte är avsedda för.

  Marin VHF

  För civil sjöfart används frekvenserna i intervallet 156-174 MHz som är uppdelar i 91 kanaler med 50kHz separation (dvs: 156.000 MHz, 156.050 MHz, 156.100 MHZ, etc), där kanal 16 (156.800 MHz) är den viktigaste då den är nödkanal och tillika anropskanal – innebärandes att det är den kanal alla lyssnar på för att man skall höra anrop och nödsignaler, men för annan kommunikation än nödsamtal så byter man sedan till annan kanal.
  Genom marin VHF så kan man kommunicera både fartyg-fartyg och kuststation-fartyg (ex Stockholm radio, MRCC, mm). Det går även viss sjöinformation (ex väderrapporter och broöppningstider) och vidarebefordring av telefonsamtal via marin VHF.
  I Sverige krävs tillstånd från Post & Telestyrelsen (PTS) för att sända marin VHF. Befälhavare på fartyg under gång är skyldiga att passa kanal 16 (gäller dock ej alla fritidsbåtar).

  Kanalindelning inom det marina VHF-bandet:
  Kanal: Fartygsfrekvens / Kuststationsfrekvens
  00: 156.000 MHz / 160.600 MHz
  01: 156.050 MHz / 160.650 MHz
  02: 156.100 MHz / 160.700 MHz
  03: 156.150 MHz / 160.750 MHz
  04: 156.200 MHz / 160.800 MHz
  05: 156.250 MHz / 160.850 MHz
  06: 156.300 MHz / 156.300 MHz (simplex)
  07: 156.350 MHz / 160.950 MHz
  08: 156.400 MHz / 156.400 MHz (simplex)
  09: 156.450 MHz / 156.450 MHz (simplex)
  10: 156.500 MHz / 156.500 MHz (simplex)
  11: 156.550 MHz / 156.550 MHz (simplex)
  12: 156.600 MHz / 156.600 MHz (simplex)
  13: 156.650 MHz / 156.650 MHz (simplex)
  14: 156.700 MHz / 156.700 MHz (simplex)
  15: 156.750 MHz / 156.750 MHz (simplex)
  16: 156.800 MHz / 156.800 MHz (simplex) NÖD & anropskanal
  17: 156.850 MHz / 156.850 MHz (simplex)
  18: 156.900 MHz / 161.500 MHz
  19: 156.950 MHz / 161.550 MHz
  20: 157.000 MHz / 161.600 MHz
  21: 157.050 MHz / 161.650 MHz
  22: 157.100 MHz / 161.700 MHz
  23: 157.150 MHz / 161.750 MHz
  24: 157.200 MHz / 161.800 MHz
  25: 157.250 MHz / 161.850 MHz
  26: 157.300 MHz / 161.900 MHz
  27: 157.350 MHz / 161.950 MHz
  28: 157.400 MHz / 162.000 MHz
  60: 156.025 MHz / 160.625 MHz
  61: 156.075 MHz / 160.675 MHz
  62: 156.125 MHz / 160.725 MHz
  63: 156.175 MHz / 160.775 MHz
  64: 156.225 MHz / 160.825 MHz
  65: 156.275 MHz / 160.875 MHz
  66: 156.325 MHz / 160.925 MHz
  67: 156.375 MHz / 156.375 MHz (simplex)
  68: 156.425 MHz / 156.425 MHz (simplex)
  69: 156.475 MHz / 156.475 MHz (simplex)
  70: 156.525 MHz DSC (digitalt)
  71: 156.575 MHz / 156.575 MHz (simplex)
  72: 156.625 MHz / 156.625 MHz (simplex)
  73: 156.675 MHz / 156.675 MHz (simplex)
  74: 156.725 MHz / 156.725 MHz (simplex)
  75: - -
  76: - -
  77: 156.875 MHz / 156.875 MHz (simplex)
  78: 156.925 MHz / 161.525 MHz
  79: 156.975 MHz / 161.575 MHz
  80: 157.025 MHz / 161.625 MHz
  81: 157.075 MHz / 161.675 MHz
  82: 157.125 MHz / 161.725 MHz
  83: 157.175 MHz / 161.775 MHz
  84: 157.225 MHz / 161.825 MHz
  85: 157.275 MHz / 161.875 MHz
  86: 157.325 MHz / 161.925 MHz
  87: 157.375 MHz / 161.975 MHz (AIS, digitalt)
  88: 157.425 MHz / 162.025 MHz (AIS, digitalt)
  F1: 155.625 MHz / 155.625 MHz (simplex)
  F2: 155.775 MHz / 155.775 MHz (simplex)
  F3: 155.825 MHz / 155.825 MHz (simplex)
  L1: 155.500 MHz / 155.500 MHz (simplex)
  L2: 155.525 MHz / 155.525 MHz (simplex)
  Simplex = samma kanal för sändande och mottagande station
  AIS = Automatic Identification System, automatiskt identifikations- & lokaliseringssystem för fartyg
  DSC = Digital Selective Calling, automatiskt nödmeddelande som bland annat skickar identitet och senast kända position för sändande station
  (Notera att även om frekvenserna är samma over hela världen, så skiljer sig användadet av dem mellan olika länder, vissa kanaler kan exempelvis vara förbjudna för privat bruk.)

  Externa länkar:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/VHF
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Frekvensband
  http://en.wikipedia.org/wiki/Vhf
  http://en.wikipedia.org/wiki/Marine_VHF_radio
  http://www.stockholmradio.com/show.php?id=1222256
  http://www.stockholmradio.com/show.php?id=1222279

  Relaterade ord: Kanal MRCC Sjöräddning
  TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER