Namn: Lösen:

Dyklexikon


ABC


Andning, Blödning & Chock

Sv. ABC-regeln

I modernare versioner så ersätts oftast "Chock" med "Cirkulationsrubbning" eller "Cirkulationsvikt" för att bättre beskriva vad man avser.

"ABC" är en minnesregel för de viktigaste punkterna vid första hjälpen när någon är skadad.
- Andning innebär att man skall säkerställa att personen andras, dvs att luftvägar är fria och inte blockeras av främmande föremål i munnen, åtsittande kläder runt halsen, mm.
- Blödning innebär att man skall stoppa blödning eftersom en kraftig blödning kan göra att en person förblöder till döds, och en lindrigare blödning kan bidra till chock.
- Chock innebär att hjärtat inte slår normlat, vilket kan göra att pulsen blir för svag och kroppen inte får tillräcklig syresättning.
Viktigast är att man först ser över och säkerställer Andning, eftersom det är mest kritiskt då patienten kan dö eller drabbas av allvarliga hjärnskador redan inom några minuter, sedan Blödning eftersom det är näst allvarligast och sist chock eftersom det inte dödar lika snabbt.

En annan version av ABC är L-ABC, där L:et står för livsfarligt läge, dvs att få patienten ut ur en livsfarligt situation, exempelvis ett brinnande hus, innan man går in på övriga ABC-punkter.

Ibland förekommer även benämningen "ABC-kit", detta kan hänvisa till ett sjukvårdssats för att kunna vidta åtgärder enligt ABC-regeln, men kan även åsyfta grundläggande utrustning för dykning i form av de tre delarna mask, fenor och snorkel - ett så kallat "ABC-paket".

Externa länkar:
http://en.wikipedia.org/wiki/ABC_(medicine)

Relaterade ord: ABC-paket | ABCDEF | Dykmedicin | Fena | HLR | L-ABC | Mask | Snorkel |
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER