Namn: Lösen:

Fisk


Eng. Fish. Ty. Fisch. Fr. Poisson.

Fiskar är en orankad grupp vattenlevande ryggradsdjur med fenor och käkar som innehåller klasserna benfiskar och broskfiskar, varav de flesta arter är växelvarma och andas med gälar. Fiskar har två bröstfenor och flera andra fenor. I vanligt talspråk räknas också de käklösa fiskarna hit, där rundmunnar (nejonögon och pirålar) är den enda idag levande representanten. Vetenskapen om fiskar kallas iktyologi.

Vattenlevande däggdjur (exempelvis blåval och delfin) räknas inte till gruppen fiskar trots att deras utseende är mycket snarlikt, inte heller vattenlevande djur som sjöstjärnor, sköldpaddor, maneter eller krabbor räknas till gruppen fiskar (även om man uttrycksmässigt ibland använder "fiske" om fångst av dessa djur).

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fiskar
http://en.wikipedia.org/wiki/Fish
http://www.fishbase.org/search.php

Relaterade ord: Fiske Fiskeredskap Fiskevatten Fiskådra Iktyfobi Iktyologi Svensk Fisk Vrakfisk
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER