Namn: Lösen:

Obalanserad (ventil)


Eng. Unbalanced

En ventil (regulator) kan vara balanserad eller obalanserad.
Alla dykregulatorer är balanserade för att anpassa utsläppt tryck mot omgivande tryck (ett problem som ventiler som bara används ovanför vattenytan inte behöver hantera), men sedan kan de även vara balanserade för att inte dess funktion skall påverkas av trycket i flaskan – dvs att regulatorns funktion inte skall förändras när trycket i flaskan minskar – det är som regel det senare som man avser när man pratar om balanserade och obalanserade ventiler (regulatorer).

En obalanserad regulator beter sig olika beroende på om det är en medströms eller motströmsventil.
En medströmsventil öppnar i samma riktning som trycket vill flöda och därmed så vill trycket i flaskan hjälpa till att öppna regulator, och om ventilen är obalanserad så kommer denna hjälpande kraft att minska med trycket i flaskan, dvs regulatorn blir mer trögandad ju lägre trycket blir.
En motströmsventil öppnar mot den riktning om trycket vill flöda och därmed så hjälper trycket i flaskan till att stänga ventilen, och om ventilen är obalanserad så kommer det därför bli lättare att öppna ventilen när trycket i flaskan minskar, dvs regulatorn blir mer lättandad när trycket minskar.

För att balansera en ventil så kan man göra på olika sätt, det vanligaste sättet är att man skapar ett mottryck på den rörliga ventildelen genom att leda förbi det högretrycket i en kanal så att det verkar på båda ändar av det rörliga ventilstycket. Detta gör att den fjäder som stänger ventilen inte behöver övervinna trycket i flaskan, eftersom trycket i flaskan samtidigt vill öppna ventilen och stänga den. Det finns dock även andra sätt att balansera en ventil, exempelvis att låta ventilen öppna sig i rät vinkel mot tryckets verkan, dvs istället för att öppna en svängdörr så har öppnar man en skjutdörr.

Relaterade ord: Andrasteg Balanserad (ventil) Doseringsventil Dykutrustning Förstasteg Medströms (ventil) Motströms (ventil) Reduceringsventil Regulator
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER