Namn: Lösen:

HRV


Hyperbaric Rescue Vehicle

En form av räddningstryckkammare som används vid mättnadsdykning från fartyg eller dekompressionsdykning där man använder ytdekompression i tryckkammare ombord på fartyg. Vid fartygshaveri så skall dykare som befinner sig under tryck i tryckkammaren kunna överge ordinarie tryckkammare och placera sig i HRV som fungerar som en livbåt om fartyget man är på sjunker. HRV kan enklast beskrivas som en tryckkammare placerad i en livbåt, normalt ansluten till ordinarie tryckkammare, men löskopplings- och sjösättningsbar.

HRV har tagits fram efter flera olyckor där dykare i tryckkammare omkommit på grund av att fartyget eller plattformen de arbetade ifrån sjunkit och man inte kunnat rädda dem, varvid en del omkommit på grund av för snabb dekompression eller för att de följt med tryckkammaren till havets botten utan att man har kunnat rädda dem.
Vid djup yrkesdykning som exempelvis förekommer inom oljeindustrin så krävs åtskilliga timmars dekompression efter ett enkelt arbetspass, vid djup mättnadsdykning så krävs flera dagars dekompression för att återkomma till normalt tryck – varför dykare vid ett nödfall inte kan lämna kammaren utan att riskera att dö.

Relaterade ord: BIBS DDC Dekompression Habitat HBO Kammardykning Livsuppehållande system Mättnadsdykning PTC Tryckkammarbehandling Tryckkammare Yrkesdykning Ytdekompression
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER