Namn: Lösen:

PejlaVattendjup:
Undersöka eller mäta vattendjup (eller vattenhöjd vid högt vattenstånd) med ett redskap (exempelvis stång, men kan även i modern utvidgad användning avse ekolod).
Jämför även loda.

Sjömätning:
Inom sjömätningen används pejlram som är en ram som sänks ner från ett fartyg som kör genom ett område, och man kan med hjälp av bottenkontakt med ramen få fram minsta djup inom det avsöka området. Metoden kallas ramning.

Sjöfart:
Uttrycket används bland annat för mätning av vattnet i hålrummet på ett fartyg. Rundpejling är en vanlig åtgärd efter en grundkänning, innebärandes att man kontrollerar alla utrymmen efter läckage.

Navigation:
Med instrument (exempelvis pejlkompass, pejlskiva) undersöka, mäta eller fastställa en bäring i vilket ett visst föremål (till sjöss exempelvis en fyr, sjömärke, holme, himlakropp)
Förhåller till ett annat föremål (vanligtvis det fartyg eller annan farkost där observatören befinner sig), och sedan använda uppgifterna för navigering, exempelvis genom krysspejling.

Militärt:
Med särskild utrustning (exempelvis hydrofon eller radar) mäta in var en farkost (exempelvis ubåt eller flygplan) befinner sig.

Signalspaning:
Att med hjälp av speciell utrustning fastställa en signals ursprung (exempelvis sändplatsen för en radio).

Allmänt:
Mäta, undersöka, sondera eller utforska (exempelvis kolla intresse för en viss sak med en grupp människor).

Externa länkar:
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/183/46629.html

Relaterade ord: Djup Krysspejling Loda Ramning Rundpejling Sjömätning Vattenstånd
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER