Namn: Lösen:

Plankton


Eng. Plankton.

Små växter (alger) och djur som flyter fritt i havens och sjöarnas övre vattenlager, ibland inkluderas även maneter i begreppet plankton trots att de är större och har viss simförmåga.

Plaktonalger kallas för växtplankton, fytoplankton eller planktonalger.
Djurplakton kallas för zooplankton eller djurplankton.
Fytoplankton äts av zooplankton som i sin tur äts av större djur.

Plankton i salt havsvatten kallas haliplankton, plankton i sötvatten kallas limnoplankton.
Plankton bestående av växter kallas fytoplankton, plankton av djur kallas zooplankton.

Plankton som lever hela sitt liv som plankton i den fria vattenpelaren kallas för holoplankton.
Plankton vars tid som plankton endast är en del av deras livssykel kallas meroplankton.

Plankton som består av fisklarver eller fiskägg kallas för ichtyoplankton.
Plankton som utgörs av bakterier kallas för bakterieplankton.

Planktonorganismer som inte äts upp dör och faller till bottnen, där de i normala fall antingen äts upp av bottenlevande djur (som lever i eller på bottnen) eller bryts ner.

Ofta klassificeras plankton utifrån sin storlek:
- Megaplankton, 20-200 cm
- Makroplankton, 2-20 cm
- Mesoplankton, 0,2 mm-2 cm
- Mikroplankton, 20-200 μm
- Nanoplankton, 2-20 μm
- Picoplankton, 0,2-2 μm, mestadels bakterier
- Femtoplankton, mindre än 0,2 μm, virus

Med planktonisk menas något som flyter fritt i vattnet, ordet kommer från greikiskans planktos (kringdrivande).

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Plankton

Relaterade ord: Alg Bakterieplankton Femtoplankton Fytoplankton Holoplankton Ichtyoplankton Makroplankton Marinbiologi Megaplankton Meroplankton Mesoplankton Mikroplankton Nanoplankton Nekton Neuston Picoplankton Planktonalger Sjögräs Tång Växtplankton ZooplanktonPlankton
Ett fotomontage av olika djurplankton. Bild: Kils


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER