Namn: Lösen:

Marinbiologi


Eng. Marine biology

Allmänt:
Vetenskapen om livet i havet, dvs i saltvatten och brackvatten.

Systematik / Taxonomi:
För att skapa översikt över släkskap så har man inom vetenskapen skapat ett system för att ordna alla växter och djur, grov så kan det beskrivas som Domän - Rike - Stam - Klass - Ordning - Familj - Släkte - Art, där Domän är bakterier, ärkebakterier eller Eukaryoter (djur och växter), Rike är djur-, svamp- eller växtriket (alternativt protister) och art är den genetiskt unika arten och underart är olika populationer av samma art som går i olika evolutionsriktningar. Systemet är från början uppbyggt baserat på det man visuellt kunde se hos aktuell art, men systemet revideras kontinuerligt, bland annat pga av DNA-tekniken som ger mer exakta släktskap än tidigare kunnat fastställa.

Nivåerna i taxonomin:
Domän
-Rike
--Stam
---Understam
----Överklass
-----Klass
------Underklass
-------Infraklass
--------Överordning
---------Ordning
----------Underordning
-----------Infraordning
------------Överfamilj
-------------Familj
--------------Underfamilj
---------------Tribus
----------------Släkte
-----------------Art
------------------Underart

Exempel på systematik:
(Nedanstående lista är ett utdrag över vanliga djur i marin miljö, insekter och däggdjur är helt utelämnade)
Rike: Animalia (djuriket)
-Stam: Porifera (svampdjur)
----Klass: Calcarea (kalksvampar)
----Klass: Demospongia (horn och kiselsvampar)
-Stam: Cnidaria (nässeldjur)
---Överklass: Hydrozoa (hydrozoer)
----Klass: Hydroidomedusae (hydroider, medusor och rörmaneter)
-----Underklass: Anthomedusae (huvudsakligen Athecata hydroider)
-----Underklass: Leptomedusae (huvudsakligen Thecata hydroider)
-----Underklass: Limnomedusae
-----Underklass: Siphonophora (rörmaneter)
---Överklass: Schyphozoa (maneter)
--------Ordning: Stauromedusae (bägarmaneter)
--------Ordning: Coronatae
--------Ordning: Semaeostomaeida (egentliga maneter)
--------Ordning: Rhizostomae (lungmaneter)
--Understam: Anthozoa (koralldjur)
----Klass: Octocorallia / Alcyonaria
--------Ordning: Alcyonacida (läderkoraller)
--------Ordning: Gorgonacia (hornkoraller)
--------Ordning: Pennatulacia (sjöpennor)
----Klass: Hexacorallia
--------Ordning: Zoantharia
--------Ordning: Corallimorpharia
--------Ordning: Scleractinia / Madreporaria (stenkoraller)
--------Ordning: Actiniaria (havsanemoner)
--------Ordning: Ptychodactiaria
-----Underklass: Ceriantipatharia
--------Ordning: Ceriantharia (cylinderrosor)
--------Ordning: Antipatharia (taggkoraller / svartkoraller)
-Stam: Ctenophora (kammaneter)
----Klass: Tentaculata
----Klass: Atentaculata
-Stam: Plathelminthes (plattmaskar)
----Klass: Turbellaria (virvelmaskar)
-Stam: Nemertina / Nemertea (slemmaskar)
----Klass: Anopla
----Klass: Enopla
-Stam: Priapulida (snabelsäckmaskar)
----Klass: Priapulimorpha
--------Ordning: Priapulimorphida
------------Familj: Priapulidae
------------Familj: Tubiluchidae
----Klass: Halicryptomorpha
--------Ordning: Halicryptomorphida
------------Familj: Halicryptidae
----Klass: Seticoronaria
--------Ordning: Seticoronarida
------------Familj: Maccabeidae
-Stam: Annelida (ringmaskar)
----Klass: Polychaeta (havsborstmaskar)
-----Underklass: Errantia (frilevande havsborstmaskar)
-----------Överfamilj: Aphroditoidea (skalmaskar)
------------Familj: Nereididae
------------Familj: Phyllodocidae
------------Familj: Hesionidae
------------Familj: Eunicidae
-----Underklass: Sedentaria (rörbyggande havsborstmaskar)
------------Familj: Chaetopteridae
------------Familj: Spionidae
------------Familj: Pectinariidae
------------Familj: Flabelligeridae
------------Familj: Terebellidae
------------Familj: Cirratulidae
------------Familj: Serpulidae
------------Familj: Spirorbidae
------------Familj: Sabellidae
------------Familj: Arenicolidae
----Klass: Clitellata
-----Underklass: Oligochaeta (fåborstmaskar)
-----Underklass: Hirudinea (iglar)
-Stam: Echiura (skedmaskar)
-Stam: Sipuncula
-Stam: Arthropoda (leddjur)
--Understam: Chelicerata
----Klass: Pycnogonida (havsspindlar)
----Klass: Maxillopod
-----Underklass: Copepoda (hoppkräftor)
-----Underklass: Thecostraca
------Infraklass: Cirripedia (rankfotingar)
----Klass: Malacostraca
-------Överordning: Peracarida
--------Ordning: Mysida (pungräkor)
--------Ordning: Amphipoda (amphipoder)
---------Underordning: Gammaroidea
---------Underordning: Hyperiidea
---------Underordning: Caprellidea (spökräkor)
--------Ordning: Isopoda
--------Ordning: Cumacea
-------Överordning: Eucarida
--------Ordning: Euphausiacea (krill)
--------Ordning: Decapoda (tiofotade kräftdjur)
---------Underordning: Dendrobranchiata
---------Underordning: Pleocyemata
----------Infraordning: Caridea (räkor)
----------Infraordning: Astacidea
----------Infraordning: Palinura (languster)
----------Infraordning: Thalassinidea
----------Infraordning: Anomura
------------Familj: Galatheidae (trollhumrar)
------------Familj: Porcellanidae (porslinskrabbor)
------------Familj: Lithodidae (trollkrabber)
------------Familj: Paguridae (eremitkräftor)
----------Infraordning: Brachyura (krabbor)
-Stam: Mollusca (blötdjur)
----Klass: Polyplacopho (ledsnäckor)
----Klass: Gastropoda (snäckor)
-----Underklass: Prosobranchia (framgälade snäckor)
------Infraklass: Docoglossa
------Infraklass: Archaeogastropoda
--------Ordning: Neotaenioglossa
--------Ordning: Neogastropoda
-----Underklass: Heterobranchia
-------Överordning: Ophistobranchia (bakgälade snäckor)
--------Ordning: Cephalaspidea
--------Ordning: Gymnosomata
--------Ordning: Anaspidea
--------Ordning: Sacoglossa
--------Ordning: Notospidea
--------Ordning: Nudibranchia (nakensnäckor)
---------Underordning: Doridina
---------Underordning: Dendronotina
---------Underordning: Arminina
---------Underordning: Aeolidina
----Klass: Bivalvia (musslor)
------------Familj: Anomiidae (sadelostron)
------------Familj: Mytilidae
------------Familj: Ostreidae (ostron)
------------Familj: Pectinidae (kammusslor)
------------Familj: Pinnidae
------------Familj: Limidae
------------Familj: Arcticidae
------------Familj: Cardiidae (hjärtmusslor)
------------Familj: Veneridae
------------Familj: Psammobiidae
------------Familj: Solenidae (knivmusslor)
------------Familj: Myidae (sandmusslor)
------------Familj: Hiatellidae
----Klass: Cephalopoda (bläckfiskar)
--------Ordning: Sepiolida
--------Ordning: Sepiida
--------Ordning: Teuthida
--------Ordning: Octopoda (åttaarmade bläckfiskar)
----Klass: Scaphopoda (elefanttänder)
-Stam: Phoronida
-Stam: Brachiopoda (armfotingar)
----Klass: Craniforma
----Klass: Rhynchonellata
-Stam: Bryozoa (mossdjur)
----Klass: Stenolaemata
----Klass: Gymnolaemata
-Stam: Echinodermata (tagghudingar)
----Klass: Crinoidea (liljestjärnor)
----Klass: Asteroidea (sjöstjärnor)
----Klass: Ophiuroidea (ormstjärnor)
--------Ordning: Echinoida
--------Ordning: Spatangoida
----Klass: Holothurioidea (sjögurkor)
-----Underklass: Dendrochirotacea
-----Underklass: Aspidochirotacea
-Stam: Chordata (ryggträngsdjur)
--Understam: Tunicata (manteldjur)
----Klass: Ascidiacea (sjöpungar)
--Understam: Ccphalochordara (lancettfiskar)
--Understam: Vertebrata (ryggradsdjur)
---Överklass: Agnatha (rundmunnar)
---Överklass: Gnathostomata
----Klass: Chondrichthyes (broskfiskar)
-----Underklass: Elasmobranchii (hajar och rockor)
-------Överordning: Selachimorpha (hajar)
------------Familj: Triakidae (hundhajar)
------------Familj: Lamnidae (håbrandshajar)
------------Familj: Squalidae (pigghajar)
------------Familj: Dalatiidae (sömnhajar)
------------Familj: Cetorhinidae (brugder)
------------Familj: Scyliorhinidae (rödhajar)
------------Familj: Squatinidae (havsänglar)
-------Överordning: Batoidea
--------Ordning: Torpediniformes
------------Familj: Torpedinidae (darrockor)
--------Ordning: Rajiformes (rockor)
------------Familj: Rajiidae (äkta rockor)
-----Underklass: Holocephali
--------Ordning: Chimaeriformes (havsmusartade fiskar)
------------Familj: Chimaeridae (havsmusfiskar)
----Klass: Osteichthyes (benfiskar)
--------Ordning: Clupeiformes (sillartade fiskar)
--------Ordning: Anguilliformes (ålfiskar)
--------Ordning: Salmoniformes (laxfiskar)
--------Ordning: Osmeriformes
--------Ordning: Gadiformes (torskartade fiskar)
--------Ordning: Lophiiformes (marulkartade fiskar)
--------Ordning: Beloniformes (näbbgäddartade fiskar)
--------Ordning: Zeiformes
--------Ordning: Gobiesociformes (dubbelsugartade fiskar)
--------Ordning: Syngnathiformcs (kantnålartade fiskar)
--------Ordning: Gasterosteiformcs
--------Ordning: Scorpaeniformes (kindpansrade fiskar)
--------Ordning: Perciformes (abborrfiskar)
------------Familj: Moronidae/Serranidae (havsabborrar)
------------Familj: Sparidae (havsrudor)
------------Familj: Carangidae (taggmakrillar)
------------Familj: Mullidae (rnullusar)
------------Familj: Mugilidae (multar)
------------Familj: Atherinidae (silversidor)
------------Familj: Labridae (läppfiskar)
------------Familj: Trachinidae (fjärsingar)
------------Familj: Blennidae (slemfiskar)
------------Familj: Pholididae (tcjstcfiskar)
------------Familj: Zoarcidae (tånglakefiskar)
------------Familj: Stichaeidae (taggryggadc fiskar)
------------Familj: Anarhichadidae (havskattfiskar)
------------Familj: Ammodytidae (tobisfiskar)
------------Familj: Gobiidae (smörbultar)
------------Familj: Scombridae (makrillfiskar)
------------Familj: Callionymidae (sjökockar)
--------Ordning: Pleuronectiformes (plattfiskar)
------------Familj: Scophthalmidae (varar)
------------Familj: Pleuronectidae (spättor)
------------Familj: Soleidae (tungor)

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Marinbiologi
http://en.wikipedia.org/wiki/Marine_biology
http://www.marinebiology.se/nyheter
http://www.vattenkikaren.gu.se
http://life.bio.sunysb.edu/marinebio/glossary.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Taxonomi

Relaterade ord: Actiniaria Afotisk zon Akvakultur Akvarium Alcyonacida Alg Anemoner Annelida Annuell Antipatharia Arthropoda Atentaculata Bental Bentisk Bentos Bioturbation Blötdjur Bottenfälla Bägarmaneter Ceriantharia Ceriantipatharia Clitellata Cnidaria Corallimorpharia Coronatae Ctenophora Cylinderrosor Egentliga maneter Epibionter Epifauna Epipelag Errantia Eufotisk zon Eurybatisk Euryhalinsk Eurytermisk Eutrof Filtrerare Fotisk zon Fåborstmaskar Gorgonacida Gorgonier Gördelmaskar Habitat Habitus Hapter Hav Havets Hus Havsanemoner Havsborstmaskar Hexacorallia Hirudinea Hornkoraller Hydroider Hydroidomedusae Hydrozoa Hydrozoer Hötter Iglar Iktyologi Infauna Interstitial fauna Kammaneter Kelp Kompensationsdjup Konkyliologi Korall Korallrev Kritiskt djup Leddjur Limnologi Limnomedusae Litoral Lungmaneter Läderkoraller Madreporaria Makrobentos Makrofauna Makrofyt Makrofytobentos Makrozoobentos Malakologi Maneter Marin Marin snö Medusa Meiofauna Mikrobentos Mikrofauna Mikrofyt Mikrofytobentos Mikrozoobentos Nekton Nemertina Neuston Nässeldjur Octocorallia Oligochaeta Oligotrof Operculum Osculum Pennatulacida Perenn Plankton Planktonalger Planulalarv Plathelminthes Plattmaskar Pleuston Polychaeta Polyp Priapulida Påväxtfauna Rhizostomae Ringmaskar Rostrum Scleractinia Scyphozoa Sedentaria Sedentär Semaeostomaeida Sessil Sipuncula Sjö Sjöpennor Skymningszon Slemmaskar Snabelsäckmaskar Statocyst Stauromedusae Stenkoraller Stenobatisk Stenohalinisk Stenotermisk Stjärnmaskar Sublitoral Substrat Supralitoral Suspension Suspensionsätare Svampdjur Svartkoraller Taggkoraller Tentaculata Trekantsskrapa Trochophoralarv Turbellaria Tång Umbilicus Umbo Vatten Vattenkikare Veligerlarv Virvelmaskar Växtplankton Zoantharia
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER