Namn: Lösen:

Vättern


Allmänt:
Vättern är en förkastningssjö i södra Sverige som ligger 88½ m över havet och är Sveriges näst största insjö (till både yta och volum) och Europas sjätte största. Sjön är långsam i nord-sydlig riktning och utgör gräns mellan östergötland och västergötland. I norr finns en liten skärgård, men i södra halvan finns endast ön Visingsö. På grund av den större landhöjningen i norra änden av sjön, så förskjuts vattenmassan söderut, och i norr sker därför en strandsänkning, medan det i söder (Jönköping/Huskvarna) sker en strandhöjning, därför återfinner man exempelvis gravhögar under vattnet i Huskvarnaviken. Bland dykare så är Vättern känd för sin goda sikt.

Fakta:
Yta: 1 893 km²
Volymen: 77,6 km³
Medeldjup: 40 m
Största djup: 128 m (söder om Visingsö)

Historik:
Sjön skapades efter senaste istiden för 10 000 år sedan och den ligger där det tidigare fanns en passage mellan dagens Kattegatt och Bottenhavet. Det blev en egen sluten sjö för 8 000 år sedan.
De senaste istiden har vattennivåen i Huskvarnaviken i södra änden stigit med 40 m, och man kan idag hitta 20 m höga gravhögar helt dränkta långt ut i viken.
Namnet "Vättern" kommer från ordet vatten.

Dykning:
I norra delen av sjön så är djupet i huvudsak dykbart för vanlig sportdykning, dock med vissa djupare områden som bara är tillgängliga för teknisk dykning, exempelvis sydväst udden Storören, nordost om ön Stora Sandkroken, väster om grundet Tängan, söder om fyren Fjuk och väster om fyren Jungfrun. Söder om fyren Jungfrun utanför Vadstena så är det framförallt djup längs östra sidan av sjön, medan det på västra sidan är sprotdykardjup ner till i höjd med Hjo. I höjd med Visingsö, så är det djuprännor utanför gränserna för vanlig sportdykning på båda sidor ön och de stora djupen fortsätter nästan hela vägen ner till Jönköping/Huskvarna, där det dock är långgrunt längt in i viken. Vättern är känd för sitt klara vatten och erbjuder många vrak.

Sjökort:
Vättern täcks in av skärgårdskort (skala 1:100 000) 121 Vättern.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4ttern
http://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4ttern
http://www.ilec.or.jp/database/eur/eur-15.html
http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/E3116BC2-4251-4329-9A1E-6FC9C06765AE/85778/Vattern.pdf

Relaterade ord: Förkastningssjö Hjälmaren Hornavan Insjö Landhöjning Mälaren Siljan Sjö Sjökort Storsjön Torneträsk VänernVättern

TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER