Namn: Lösen:

Kustvatten


Begreppet kustvatten används allmänt om kustnära vatten, alltså vattenområden som ligger på kontinentalsockeln och som ingår i den av människan utnyttjade kustzonen.

Enligt definitionen i Vattendirektivet (Artikel 2), som bygger på internationellt överenskomna zonindelningar enligt Havsrättskonventionen, är kustvatten vatten upp till en sjömil utanför baslinjen (för biologiska kvalitetskriterier) eller gränser för territorialvatten på 12 sjömil (för kemiska kvalitetskriterier).

Relaterade ord: Allmänt vatten Baslinje Ekonomisk zon Enskilt vatten Farvatten Fiskevatten Havsvatten Inre vatten Kust Sjökort Territorialvatten Vatten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER