Namn: Lösen:

Linspole


Sv. Spole. Eng. Spool alt Line spoole.

Allmänt:
En enkel form av linrulle som saknar rörliga delar (det finns dock linrullar som försetts med ett enkelt handtag) och styrning för inmatning av linan på rullen. Hela utrustningen utgörs av en spole (rulle) kring vilken linan är upprullad, samt en dubbeländad pistolhake med vilken både linan låses fast mot spolen och spolen fästes vid dykaren då den inte används. Spolen har som reglen flera hål i kanterna där man kan fästa pistolhaken.
Fördelen med en linspole jämfört med en linrulle, är att den är mindre och inte kan trassla, dock så blir hanteringen när man rullar upp linan igen lite besvärligare.

Varianter:
Det lite olika former av linspolar med like olika egenskaper:
- Linspolari plast: delrin är populärast, eftersom den då är nästan neutral i vattnet, vilket underlättar hantering.
- Linspolar i aluminium: blir lite hållbarare, men inte så populärt längre
- Olika många hål för att fästa pistolhaken: fler hål gör kanten känsligare för påverkan, men underlättar hanteringen.
- Bredd: Linspolar finns i olika bredd som gör att de får plats med olika mycket lina, 2-3 cm ger ungefär 15-20 m lina, 3-4 cm ger ungefär 30 m lina, 4-5 cm ger ungerfär 40-50 m lina.
- Vinterspole: har extra stort hål i mitten för att underlätta hantering med handskar påtagna, samt eventuellt även en kant runt centrumhålet i vilken man kan fästa pistolhaken för att på så sätt få ett extra handtag genom att hålla i pistolhaken, det större centrumhålet gör dock att mindre lina kan medföras.
- Spolar med utvikbara handtag: det finns spolar som är försedda med påsnäppbara handtag som kan vikas ut för att ge ett handtag att hålla i, och ett handtag för att veva med.

Tips:
För att linan inte skall slira runt centrumaxeln på spolen, så bör själva infästningen vara minst två (gärna fler) varv innan den knyts mot utgående part. Längst ut på linan skall en stor ögla vara gjord. Den skall vara tillräckligt stor för att spolen och en behandskad hand skall kunna föras genom öglan med lätthet. Längst ut på öglan görs lämpligtvis en liten mindre ögla på bara ett par centimeter, den underlättar att få grepp och öppna upp en loop (infästning runt ett föremål, exempelvis en reling).
Har mar rullat ut en bit av linan, men vill förhindra att mer lina rullar ut (exempelvis om man skickar upp en ytboj och inte vill riskera att rullen rullas ut om man tappar greppet), så används pistolhaken för att låsa linan genom att först kroka på pistolhaken på linan, och sedan haka på linspolen genom någon av hålen i kanten på spolen.

Relaterade ord: Caveline Cookie Dekompressionsboj Dykutrustning Flytlina Fästpunkt Linfälla Linläggning Linpil Linrulle Linsökning Reel Sjunklina Skjuta säck SMBLinspole

TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER