Namn: Lösen:

SMB


Surface Marker Bouy = Ytmarkeringsboj.

Används för att personer ovan vattenytan skall kunna se var dykare befinner sig eller för lättare bärgning av föremål.

Olika modeller
- Helsluten
- Halvsluten
- Öppen

Åsikter och diskusioner
 • Öppen, halvsluten eller helsluten korv?
 • Ytmarkör/SMB Agir eller AP-valves eller annat
 • Ett tips - ytmarkering för dekompression
 • Vad ska man ha för decosäck?
 • dykkorvar

  Se dekompressionsboj för mer information.

  Relaterade ord: Boj Båtdykning Dekoboj Dekodykning Dekompressionsboj DSMB Korv Linrulle Linspole Lyftsäck Nedstigningslina Skjuta säck Strömdykning Säck Teknisk dykning Uppstigningslina Vakare Ytkorv Ytmarkeringsboj Ytorganisation  SMB

  TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER