Namn: Lösen:

Dricksvatten


Sv. Färskvatten alt Sötvatten.

Vatten som är avsett att förtäras (inmundigas).

Socialstyrelsens definition i allmänna råd om försiktighetsmått för drickvatten det som:
Vatten som är avsett för dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål. (Socialstyrelsens definition i allmänna råd om försiktighetsmått för drickvatten).

Livsmedelsverket definierar dricksvatten som:
"allt vatten som antingen i sitt ursprungliga tillstånd eller efter beredning är avsett för dryck, matlagning eller beredning av livsmedel, oberoende av dess ursprung och oavsett om det tillhandahålls genom en distributionsanläggning, från tankar, i flaskor eller behållare, och allt vatten som används i ett livsmedelsproducerande företag vid tillverkning, bearbetning, konservering eller saluhållande av varor eller ämnen som är avsedda som livsmedel".

Relaterade ord: Bordsvatten Brunnsvatten Dagvatten Färskvatten Grundvatten Havsvatten Hårt vatten Kommunalt vatten Kranvatten Källvatten Mineralvatten Mjukt vatten Modifierat vatten Råvatten Sjövatten Sodavatten Sötvatten Vatten Ytvatten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER