Namn: Lösen:

Grundvatten


Vatten i jordenskorpan som fyller hålrummen i berg och jord och som nedåt begränsas av ett ogenomträngligt lager. Det vatten som under en viss nivå utfyller hålrum, porer och öppna sprickor i jordlagren och i berggrunden.

Definitionen enligt Vattendirektivet (Artikel 2):
"allt vatten som finns under markytan i den mättade zonen och som står i direkt kontakt med marken eller underliggande jordlager".

Relaterade ord: Alkalinitet Brunnsvatten Dagvatten Dricksvatten Färskvatten Havsvatten Hårt vatten Kommunalt vatten Källvatten Mineralvatten Mjukt vatten Regnvatten Råvatten Sjövatten Smältvatten Sodavatten Sötvatten Vatten Vattentäkt Ytvatten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER