Namn: Lösen:

Svartvatten


Avloppsvatten (spillvatten) som är spolvatten från toaletter och innehåller urin och fekalier.

Relaterade ord: Avloppsvatten BDT-vatten Dagvatten Dränvatten Gråvatten Kloak Modifierat vatten Reningsverk Restvatten Slagvatten Spillvatten Utjämningsmagasin Vatten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER