Namn: Lösen:

Kvävgas


Sv Kväve. Eng Nitrogen. Vetenskapligt N2.

En av de stora hörnstenarna i luft.
Luft består av c:a 21% syre och 79% kväve.

Kemisk beteckning är N, och som förekomst av fri gas är beteckningen N2 eftersom atomerna inte förekommer ensamma vid ren kvävgas utan bildar en molekyl av två kväveatomer.

Kväve är lika narkotiskt som syre och ungefär sju gånger så narkotiskt som helium.

Relaterade ord: Andningsgas Argon Blandgas Djupberusning Dräktgas EAD EAN EANx Gas Gasblandning Heliair Helium Kväve Kvävenarkos Luft Martini-effekten Metabolism N2 N2O2 Neon Nitrox Oxygen Partialtryck Partialtryck PN2 pp ppN2 Respiration Syre Syrgas Trimix Väte Vätgas
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER