Namn: Lösen:

Myr


Torvbildande våtmark, som inte väsentligt påverkas av sjövatten, havsvatten eller vatten från vattendrag. I stället får myrarna sitt vatten från nederbörd eller avrinning från omgivande mark. Myrar i Sverige delas in i tre klasser: mossar, kärr och blandmyrar.

En myr kan bildas genom att en sjö växer igen (igenväxningsmyr) eller genom försumpning av fast mark (försumpningsmyr).

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Myr

Relaterade ord: Damm Fjällsjö Flada Förkastningssjö Glaciärsjö Glosjö Göl Humös sjö Insjö Issjö Jauratje Jaure Järv Korvsjö Kransalgssjö Kratersjö Källsjö Kärr Lerslättsjö Luoppal Mosse Natesjö Notblomstersjö Pöl Saivo Saltsjö Sankmark Siksjö Sjö Skogssjö Slättsjö Sprickdalssjö Tjärn Träsk Vattensjuk Våtmark Älvsjö Öring-rödingsjö
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER