Namn: Lösen:

Sprickdalssjö


Sprickdalssjöar är ofta djupa och näringsfattiga (oligotrof). Sjön ligger i en spricka i berggrunden som genom erosion vidgats till en dalgång.

Relaterade ord: Damm Fjällsjö Flada Förkastningssjö Glaciärsjö Glosjö Göl Humös sjö Insjö Issjö Jauratje Jaure Järv Korvsjö Kransalgssjö Kratersjö Källsjö Kärr Lerslättsjö Luoppal Mosse Myr Natesjö Notblomstersjö Oligotrof Pöl Saivo Saltsjö Siksjö Sjö Skogssjö Slättsjö Tjärn Träsk Älvsjö Öring-rödingsjö
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER